(0237) 3910.222. Fax: (0237) 3910475

Ngành, mã ngành và tổ hợp xét tuyển (dự kiến 2.925 chỉ tiêu)

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

 TT

Ngành học

Mã ngành

Tổ hợp môn xét tuyển

1.

Sư phạm Toán học

7140209

A00: Toán-Lý-Hóa

A01: Toán-Lý-T.Anh

A02: Toán-Lý-Sinh

D07: Toán-Hóa-T.Anh

2.

Sư phạm Vật lý

7140211

A00: Toán-Lý-Hóa

A01: Toán-Lý-T.Anh

A02: Toán-Lý-Sinh      

C01: Văn-Toán-Lý

3.

Sư phạm Hóa học

7140212

(A00): Toán-Lý-Hóa         

(B00): Toán-Hóa-Sinh

(D07): Toán-Hóa-T.Anh    

(D12): Văn-Hóa-T.Anh

4.

Sư phạm Sinh học

7140213

(A02): Toán-Lý-Sinh          

(B00): Toán-Hóa-Sinh

(B03): Toán-Sinh-Văn        

(D08): Toán-Sinh-T.Anh

5.

Sư phạm Tin học

7140210

(A00): Toán-Lý-Hóa           

(A01): Toán-Lý-T.Anh

(D01): Văn-Toán-T.Anh     

(D84): Toán-GDCD-T.Anh

6.

Sư phạm KHTN

7140247

(A00): Toán-Lý-Hóa          

(A02): Toán-Lý-Sinh

(B00): Toán-Hóa-Sinh      

(C01): Văn-Toán-Lý

7.

Sư phạm Ngữ văn

7140217

(C00): Văn-Sử-Địa              

(C19): Văn-Sử-GDCD

(C20): Văn-Địa-GDCD       

(D01): Văn-Toán-T.Anh

8.

Sư phạm Lịch sử

7140218

(C00): Văn-Sử-Địa              

(C03): Văn-Toán-Sử

(C19): Văn-Sử-GDCD         

(D14): Văn-Sử-T.Anh

9.

Sư phạm Địa lý

7140219

(A00): Toán-Lý-Hóa            

(C00): Văn-Sử-Địa

(C04): Văn-Toán-Địa           

(C20): Văn-Địa-GDCD

 

10.

Sư phạm Tiếng Anh

7140231

(A01): Toán-Lý-T.Anh        

(D01): Văn-Toán-T.Anh

(D09): Toán-Sử-T.Anh       

(D10): Toán-Địa-T.Anh

 

11.

Sư phạm Lịch sử - Địa lí

7140249

 

(C00): Văn-Sử-Địa

(C19): Văn - Sử - GDCD

 

(C20): Văn-Địa-GDCD

(D15): Văn - Địa - T.Anh

12.

Giáo dục Tiểu học

7140202

(A00): Toán-Lý-Hóa            

(C00): Văn-Sử-Địa

 

(D01): Văn-Toán-T.Anh       

(M00): Văn-Toán-Năng khiếu

(Đọc diễn cảm và Hát)

13.

Giáo dục Mầm non

7140201

(M00): Văn-Toán-Năng khiếu           

(M05): Văn-Sử-Năng khiếu

(M07): Văn-Địa-Năng khiếu 

(M11): Văn-T.Anh-Năng khiếu

(Đọc diễn cảm và Hát)

14.

Giáo dục thể chất

7140206

(T00): Toán-Sinh-Năng khiếu

(T02): Toán-Văn-Năng khiếu

 

(T05): Văn-GDCD-N.khiếu    

(T07): Văn-Địa-Năng khiếu

(Bật xa tại chỗ và Chạy 100m)

15.

Huấn luyện thể thao

7810302

(T00): Toán - Sinh - Năng khiếu

(T02): Văn - Toán - Năng khiếu

(T05): Văn - GDCD-Năng khiếu

(T07): Văn - Địa - Năng khiếu

(Bật xa tại chỗ và chạy 100m)

16.

Kế toán

7340301

(A00): Toán-Lý-Hóa               

(C04): Văn-Toán-Địa

(C14): Văn-Toán-GDCD       

(D01): Văn-Toán-T.Anh

17.

Quản trị kinh doanh

7340101

(A00): Toán-Lý-Hóa               

(C04): Văn-Toán-Địa

(C14): Văn-Toán-GDCD       

(D01): Văn-Toán-T.Anh

18.

Tài chính - Ngân hàng

7340201

(A00): Toán-Lý-Hóa               

(C04): Văn-Toán-Địa

(C14): Văn-Toán-GDCD       

(D01): Văn-Toán-T.Anh

19.

Kiểm toán

7340302

(A00): Toán-Lý-Hóa               

(C04): Văn-Toán-Địa

(C14): Văn-Toán-GDCD        

(D01): Văn-Toán-T.Anh

20.

Kinh tế

7310101

(A00): Toán-Lý-Hóa

(C04): Văn-Toán-Địa

(C14): Văn-Toán-GDCD

(D01): Văn-Toán-T.Anh

21.

Luật

7380101

(A00): Toán-Lý-Hóa              

(C00): Văn-Sử-Địa

(C19): Văn-Sử-GDCD           

(C20): Văn-Địa-GDCD

22.

Luật kinh tế

7380107

(A00): Toán-Lý-Hóa              

(C00): Văn-Sử-Địa

(C19): Văn-Sử-GDCD           

(C20): Văn-Địa-GDCD

  23.

 

 

 

Logistics và quản lý chuỗi cung ứng

7510605

(A00): Toán-Lý-Hóa

(C04): Văn-Toán-Địa

 

(C14): Văn-Toán-GDCD

(D01): Văn-Toán-T.Anh

24.

Kỹ thuật xây dựng

7580201

(A00): Toán-Lý-Hóa              

(A01): Toán-Lý-T.Anh

(A02): Toán-Lý-Sinh             

(B00): Toán-Hóa-Sinh

25.

Kỹ thuật điện

7520201

(A00): Toán-Lý-Hóa              

(A01): Toán-Lý-T.Anh

(A02): Toán-Lý-Sinh             

(B00): Toán-Hóa-Sinh

26.

Công nghệ thông tin

7480201

(A00): Toán-Lý-Hóa              

(A01): Toán-Lý-T.Anh

(D01): Văn-Toán-T.Anh       

(D84): Toán-GDCD-T.Anh

27.

Truyền thông đa phương tiện

7320104

(D01): Văn-Toán-T.Anh       

(C04): Văn-Toán-Địa

(A01): Toán-Lý-T.Anh

(C14): Văn-Toán-GDCD

 

28.

Quản lý xây dựng

7580302

(A00): Toán-Lý-Hóa              

(A01): Toán-Lý-T.Anh

(A02): Toán-Lý-Sinh             

(B00): Toán-Hóa-Sinh

29.

Khoa học cây trồng

7620110

(A00): Toán-Lý-Hóa             

(B00): Toán-Hóa-Sinh

(C14): Văn-Toán-GDCD

(C20): Văn-Địa-GDCD

30.

Chăn nuôi-Thú y

7620106

(A00): Toán-Lý-Hóa

(B00): Toán-Hóa-Sinh

(C14): Văn-Toán-GDCD

(C20): Văn-Địa-GDCD

31.

Quản lý đất đai

7850103

(A00): Toán-Lý-Hóa

(B00): Toán-Hóa-Sinh

(C14): Văn-Toán-GDCD

(C20): Văn-Địa-GDCD

32.

Kinh tế nông nghiệp

7620115

(A00): Toán-Lý-Hóa

(B00): Toán-Hóa-Sinh

(C14): Văn-Toán-GDCD

(C20): Văn-Địa-GDCD

33.

Lâm học

7620201

(A00): Toán-Lý-Hóa

(B00): Toán-Hóa-Sinh

(C14): Văn-Toán-GDCD

(C20): Văn-Địa-GDCD

34.

Ngôn ngữ Anh

7220201

(A01): Toán-Lý-T.Anh

(D01): Văn-Toán-T.Anh

(D14): Văn-Sử-T.Anh;

(D66): Văn-GDCD-T.Anh

35.

Du lịch

7810101

(C00): Văn-Sử-Địa

(C19): Văn-Sử-GDCD

(C20): Văn-Địa-GDCD;

(D66): Văn-GDCD-T.Anh

36.

Tâm lý học

7310401

(B00): Toán-Hóa-Sinh

(C00): Văn-Sử-Địa

(C19): Văn-Sử-GDCD

(D01): Văn-Toán-T.Anh

37.

Quản trị khách sạn

7810201

(D01): Văn-Toán-T.Anh

(C04): Văn-Toán-Địa

(C14): Văn-Toán-GDCD

(C20): Văn-Địa-GDCD

Nhà trường sử dụng 6 phương thức tuyển sinh gồm:

1. Sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024;

2. Sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 hoặc năm 2023;

3. Sử dụng kết quả học tập 3 học kỳ (kỳ 1, kỳ 2 lớp 11 và kỳ 1 lớp 12) ở bậc THPT;

4. Tuyển thẳng theo Quy chế của Trường Đại học Hồng Đức

5. Xét tuyển học sinh có chứng chỉ IELTS từ 5.0 hoặc TOEFL iBT từ 60 điểm còn giá trị;

6. Sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực/đánh giá tư duy do các đại học hoặc trường đại học tổ chức thi năm 2024

 

Chính sách hỗ trợ:

Để khuyến khích thí sinh có kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 và học sinh tỉnh ngoài, Nhà trường thực hiện một số chính sách, như sau:

1) Miễn học phí:

 Miễn 100% học phí học kỳ I năm học 2024 - 2025 đối với sinh viên có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024 hoặc sinh viên sử dụng kết quả đánh giá năng lực/đánh giá tư duy năm 2024 quy đổi đạt từ 26,00/30 điểm trở lên (không tính điểm ưu tiên và khu vực).

2) Miễn 100% phí ở KTX cho sinh viên là người có hộ khẩu ngoài tỉnh Thanh Hóa nhập học từ năm 2024.

3) Đối với sinh viên sư phạm được UBND tỉnh Thanh giao nhiệm vụ: được nhà nước hỗ trợ tiền đóng học phí và sinh hoạt phí 3.630.000 đ/SV/tháng (theo Nghị định 116/NĐ-CP của Chính phủ)

 

Chi tiết liên hệ: Phòng Quản lý đào tạo, phòng 202 nhà điều hành

ĐT: 02373.910.619 - 0918.068.689  - 0913.710.521 - 0913.365.168

 

2.  SAU ĐẠI HỌC (Dự kiến 556 chỉ tiêu)

 

TT

Tên chuyên ngành

TT

Tên chuyên ngành

I.

Chuyên ngành đào tạo tiến sĩ

 

 

1.

Khoa học cây trồng

5.

Quản trị kinh doanh

2.

Lịch sử Việt Nam

6.

Khoa học máy tính

3.

LL &PPDH Văn - Tiếng Việt

7.

Quản lý giáo dục

4.

Văn học Việt Nam

 

 

II.

Chuyên ngành đào tạo thạc sĩ

 

 

1.

Đại số và lý thuyết số

12.

Ngôn ngữ Việt Nam

2.

Địa lý học

13.

Phương pháp toán sơ cấp

3.

Động vật học

14.

Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh (liên kết)

4.

Hóa hữu cơ

15.

Quản lý giáo dục

5.

Khoa học cây trồng

16.

Toán giải tích

6.

Khoa học máy tính

17.

Thực vật học

7.

Kỹ thuật xây dựng

18.

Văn học Việt Nam

8.

Kế toán

19.

Vật lý chất rắn

9.

Lịch sử Việt Nam

20.

Vật lý lý thuyết và vật lý toán

10.

LL &PPDHBM Văn - Tiếng Việt

21.

Quản lý kinh tế

11.

Tài chính - ngân hàng

22.

Giáo dục học ( GDMN)

Chi tiết liên hệ: Phòng Quản lý đào tạo sau đại học

ĐT:  0904.621.503 - 0904.712.851

3. LIÊN THÔNG, VỪA LÀM VỪA HỌC (Dự kiến 4575 chỉ tiêu)

Trường Đại học Hồng Đức tuyển sinh đào tạo liên thông chính quy, vừa làm vừa học trình độ đại học cho người có bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng và đại học khác đối với tất cả các ngành đào tạo (trừ các ngành: Sư phạm lịch sử - Địa lý, Luật kinh tế, Truyền thông đa phương tiện, Quản trị khách sạn, Huấn luyện thể thao, Kinh tế nông nghiệp, Quản lý xây dựng, logistics và quản lý chuỗi cung ứng). Thí sinh có nguyện vọng học liên thông đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 theo tổ hợp môn xét tuyển của ngành học liên thông theo hình thức dành cho thí sinh tự do. Thí sinh có nguyện vọng học liên thông có thể đăng ký dự tuyển các đợt tuyển sinh của Trường theo Thông báo tuyển sinh đào tạo liên thông, vừa làm, vừa học.

Chi tiết liên hệ: Trung tâm Giáo dục thường xuyên

ĐT: 0946.681.166 -  0989.933.886