(0237) 3910.222. Fax: (0237) 3910475

Liên hệ với chúng tôi

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC

Chịu trách nhiệm nội dung: TS. Hoàng Nam - Phó hiệu trưởng nhà trường

Địa chỉ: Số 565 Quang Trung - Phường Đông Vệ - Tp.Thanh Hóa

Điện thoại: (0237).3910.222, Fax: (0237).3910.475

Xin vui lòng điền thông tin?