(0237) 3910.222. Fax: (0237) 3910475

* Tra cứu kết quả xét tuyển sớm tại đây

* Đăng ký nguyện vọng trên hệ thống

Thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển cần điều chỉnh và đăng ký Nguyện vọng 1 để trúng tuyển chính thức vào Trường Đại học Hồng Đức trên Hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GDĐT) từ ngày 18/7/2024 đến trước 17h00 ngày 30/7/2024, tại địa chỉ: https://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn bằng tài khoản cá nhân.

Từ ngày 31/7/2024 đến 17h00 ngày 06/8/2024 thí sinh nộp lệ phí xét tuyển theo hướng dẫn của Bộ GDĐT. Nếu thí sinh không đăng ký nguyện vọng này lên Hệ thống của Bộ GDĐT thì coi như thí sinh từ chối nguyện vọng trúng tuyển vào Trường Đại học Hồng Đức.

* Xác nhận nhập học và nhập học:

Thí sinh xác nhận nhập học trên Hệ thống theo hướng dẫn của Bộ GDĐT từ ngày 19/8/2024 đến 17h00 ngày 27/8/2024 và nhập học chính thức (theo Giấy báo nhập học của Nhà trường).

Chi tiết liên hệ: Phòng Quản lý đào tạo (Phòng 202, Nhà Điều hành), số 565 Quang Trung 3, phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hoá, 02373910619; 0918068689; 0913710521, 0913365168. Cổng thông tin điện tử: https://www.hdu.edu.vn./.

Tập tin đính kèm