Trường Đại học Hồng Đức thông báo tuyển sinh đào tạo Thạc sĩ Quản trị kinh doanh khóa 2 năm học 2015-2016 chương trình liên kết với trường Đại học Soo...