(0237) 3910.222. Fax: (0237) 3910475

 Media/1001_hdu_tuyensinh/FolderFunc/202403/Images/12-20240320041446-e.jpg

  • NHÓM ƯU TIÊN 1 (UT1) GỒM 4 ĐỐI TƯỢNG: ĐƯỢC CỘNG 2 ĐIỂM

 

 

 

Đối tượng 01

Công dân Việt Nam là người dân tộc thiểu số có nơi thường trú trong thời gian học THPT hoặc trung cấp trên 18 tháng tại Khu vực 1.

Đối tượng 02

Công nhân trực tiếp sản xuất đã làm việc liên tục 5 năm trở lên, trong đó có ít nhất 2 năm là chiến sĩ thi đua được cấp tỉnh trở lên công nhận và cấp bằng khen.

Đối tượng 03

a) Thương binh, bệnh binh, người có "Giấy chứng nhận người được hưởng chính sách như thương binh;

b) Quân nhân; sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ trong Công an nhân dân tại ngũ được cử đi học có thời gian phục vụ từ 12 tháng trở lên tại Khu vực 1;

c) Quân nhân; sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ trong Công an nhân dân tại ngũ được cử đi học có thời gian phục vụ từ 18 tháng trở lên;

d) Quân nhân; sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ trong Công an nhân dân đã xuất ngũ, được công nhận hoàn thành nghĩa vụ phục vụ tại ngũ theo quy định;

Đối tượng 04

a) Thân nhân liệt sĩ;

b) Con thương binh, con bệnh binh, con của người được hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;

c) Con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học bị suy giảm khả năng lao động 81% trở lên;

d) Con của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; con của Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến;

đ) Con của người hoạt động kháng chiến bị dị dạng, dị tật do hậu quả của chất độc hóa học đang hưởng trợ cấp hàng tháng.

 

 

  • NHÓM ƯU TIÊN 2 (UT2) GỒM CÁC ĐỐI TƯỢNG: ĐƯỢC CỘNG 1 ĐIỂM

Đối tượng 05

a) Thanh niên xung phong tập trung được cử đi học;

b) Quân nhân; sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ trong Công an nhân dân tại ngũ được cử đi học có thời gian phục vụ dưới 12 tháng ở Khu vực 1 và dưới 18 tháng ở khu vực khác;

c) Chỉ huy trưởng, Chỉ huy phó ban chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn; Thôn đội trưởng, Trung đội trưởng Dân quân tự vệ nòng cốt, Dân quân tự vệ đã hoàn thành nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ nòng cốt từ 12 tháng trở lên, dự thi vào ngành Quân sự cơ sở. Thời hạn tối đa được hưởng ưu tiên là 18 tháng kể từ ngày ký quyết định xuất ngũ đến ngày ĐKXT.

Đối tượng 06

a) Công dân Việt Nam là người dân tộc thiểu số có nơi thường trú ở ngoài khu vực đã quy định thuộc đối tượng 01;

b) Con thương binh, con bệnh binh, con của người được hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động dưới 81%;

c) Con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động dưới 81%.

Đối tượng 07

a) Người khuyết tật nặng có giấy xác nhận khuyết tật của cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định tại Thông tư liên tịch số 37/2012/TTLT- BLĐTBXH-BYT-BTC-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế, Bộ Tài chính và Bộ GDĐT quy định về việc xác định mức độ khuyết tật do Hội đồng xác định mức độ khuyết tật thực hiện;

b) Người lao động ưu tú thuộc tất cả thành phần kinh tế từ cấp tỉnh, cấp bộ trở lên được công nhận danh hiệu thợ giỏi, nghệ nhân, được cấp bằng hoặc huy hiệu Lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hoặc Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;

c) Giáo viên đã giảng dạy đủ 3 năm trở lên dự tuyển vào các ngành đào tạo giáo viên;

d) Y tá, dược tá, hộ lý, y sĩ, điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên, người có bằng trung cấp Dược đã công tác đủ 3 năm trở lên dự tuyển vào đúng ngành tốt nghiệp thuộc lĩnh vực sức khỏe.

 

Các khu vực ưu tiên và quy định cộng điểm ưu tiên khu vực

Lưu ý: khu vực tuyển sinh của mỗi thí sinh được xác định theo địa điểm trường và thí sinh đã học lâu nhất trong thời gian học cấp trung học phổ thông. Nếu thời gian học tại các khu vực tương đương nhau thì xác định theo khu vực trường mà thí sinh tiểu học sau cùng. Từ năm 2023 thì sinh được hưởng chính sách ưu tiên khu vực theo quy định trong năm tốt nghiệp Trung học phổ thông là một năm kế tiếp. Các trường hợp sau đây được hưởng ưu tiên khu vực theo nơi thường trú:

+ Học sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú được hưởng các chế độ ưu tiên ưu đãi của nhà nước theo quy định

+ Học sinh có nơi thường trú trên 18 tháng tại các xã khu vực 3 và các xã thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc và miền núi theo quy định của bộ trưởng chủ nhiệm ủy ban dân tộc và Thủ tướng Chính phủ, các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển, hải đảo, các xã đặc biệt khó khăn xã biên giới xã An toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135, các thôn xã đặc biệt khó khăn tại các địa bàn theo quy định của Thủ tướng Chính phủ. Nếu học cấp trung học phổ thông tại địa điểm thuộc huyện thị xã thành phố trực thuộc tỉnh có ít nhất một trong các xã thuộc diện đặc biệt khó khăn

+ Quân nhân, sĩ quan, Hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ trong công an nhân dân được cử đi dự tuyển nếu đóng quân từ 18 tháng trở lên tại khu vực nào thì hưởng ưu tiên theo khu vực đó hoặc theo nơi thường trú trước khi nhập ngũ tùy theo khu vực nào có mức ưu tiên cao hơn. Nếu đóng quân từ 18 tháng trở lên tại các khu vực có ưu tiên khác nhau thì hưởng ưu tiên theo khu vực có thời gian đóng quân lâu dài hơn. Nếu dưới 18 tháng thì hưởng ưu tiên khu vực theo nơi thường trú trước khi nhập ngũ.

Khu vực 1: Là các xã khu vực I, II, III và các xã có thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc và miền núi, các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo, các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã An toàn khu thuộc diện đầu tư của chương trình 135 của Thủ tướng chính phủ.

Khu vực 2 nông thôn: các địa phương không thuộc khu vực 1 khu vực 2 khu vực 3

Khu vực 2: thành phố trực thuộc tỉnh, các xã, huyện ngoại thành của thành phố trực thuộc Trung ương

Khu vực 3: các quận nội thành của các thành phố trực thuộc trung ương

Theo đó tuỳ thuộc vào khu vực mà các thí sinh sẽ được cộng điểm ưu tiên khác nhau. Cụ thể mức điểm ưu tiên tuyển sinh theo khu vực

+ Khu vực 1: 0,75

+ Khu vực 2 nông thôn: 0,5

+ Khu vực 2: 0,25

+ Khu vực 3: không được tính điểm

 Hồ sơ thủ tục để được hưởng ưu tiên

Hồ sơ bao gồm các hồ sơ giấy tờ sau

- Bản sao giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên

- Đối với thí sinh là người dân tộc thiểu số: giấy chứng nhận để được hưởng đối tượng ưu tiên làm bản sao giấy khai sinh trên đó ghi rõ dân tộc thuộc dân tộc thiểu số và hộ khẩu thường trú hoặc giấy tờ hợp pháp minh chứng thí sinh có hộ khẩu thường trú trên 18 tháng tính đến ngày thi đầu tiên của kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia tại khu vực 1 trong thời gian học trung học phổ thông.

- Đối với thí sinh thuộc đối tượng người có công với cách mạng hoặc con của người có công với cách mạng giấy chứng nhận để hưởng ưu tiên là bản sao quyết định trợ cấp phụ cấp đối với người có công của sở lao động thương binh và xã hội. Thí sinh xuất trình bản chính của các giấy tờ nói trên để các trường đối chiếu khi làm thủ tục nhập học.