THÔNG TIN DỰ THI NĂNG KHIẾU

Những thí sinh đăng ký thi năng khiếu Đọc diễn cảm và Hát (nếu có nguyện vọng ĐKXT vào ngành GD Mầm non và GD Tiểu học theo các tổ hợp M00, M05, M07, M11) hoặc Bật xa tại chỗ và Chạy 100m (nếu có nguyện vọng ĐKXT vào ngành Giáo dục thể chất theo tổ hợp T00, T02, T05, T07).

Thời gian tập trung: 7h00 ngày 17/7/2021

Địa điểm: Hội trường lớn, Trường Đại học Hồng Đức, số 565 Quang Trung 3,

P. Đông Vệ, TP. Thanh Hóa

Lưu ý:

- Khi đi mang theo CMND/CCCD.

- Thông tin về tuyển sinh xem chi tiết tại địa chỉ: tuyensinh.hdu.edu.vn.

Điện thoại liên hệ: 02373.910.619; 0912.483.189; 0949.102.698./.