Tin tức
Thông báo điểm trúng tuyển ĐH, CĐ hệ chính quy đối với thí sinh xét tuyển bằng phương thức sử dụng kết quả thi THPT năm 2018, 2019 và sử dụng kết quả học tập THPT đối với thí sinh đã tốt nghiệp trước năm 2020.

Thông báo điểm trúng tuyển ĐH, CĐ hệ chính quy đối với thí sinh xét tuyển bằng phương thức sử dụng kết quả thi THPT năm 2018, 2019 và sử dụng kết quả học tập THPT đối với thí sinh đã tốt nghiệp trước năm 2020.

Ngày 26/08/2020

Thông báo điểm trúng tuyển ĐH, CĐ hệ chính quy đối với thí sinh xét tuyển bằng phương thức sử dụng kết quả thi THPT năm 2018, 2019 và sử dụng kết quả học tập THPT đối với thí sinh đã tốt nghiệp trước năm 2020.