Tin tức
Tuyển sinh đại học năm 2022: Các mốc thời gian thí sinh cần lưu ý

Tuyển sinh đại học năm 2022: Các mốc thời gian thí sinh cần lưu ý

Ngày 13/07/2022

Thí sinh cần tìm hiểu kỹ thông tin tuyển sinh của các cơ sở đào tạo (CSĐT) trên đề án tuyển sinh của CSĐT và thực hiện các quy định của CSĐT về điều kiện, hồ sơ, quy trình, thời gian dự tuyển. Thí sinh không đăng ký nguyện vọng vào những ngành, chương trình đào tạo hay phương thức tuyển sinh mà không đủ điều kiện; Khai báo đầy đủ và bảo đảm tính chính xác của tất cả thông tin đăng ký dự tuyển, đặc biệt thông tin khu vực và đối tượng ưu tiên (nếu có). Đồng thời, thí sinh cần lưu ý các mốc thời gian quan trọng sau.

Trường Đại học Hồng Đức thông báo chi tiết việc đăng ký xét tuyển vào học đại học chính quy năm 2022 bằng 09 phương thức

Trường Đại học Hồng Đức thông báo chi tiết việc đăng ký xét tuyển vào học đại học chính quy năm 2022 bằng 09 phương thức

Ngày 11/07/2022

- Thời gian thực hiện: Từ ngày 22/7/2022 đến 17 giờ 00 ngày 20/8/2022 - Tên trường: Trường Đại học Hồng Đức - Mã trường: HDT