THÔNG TIN DỰ THI NĂNG KHIẾU

Địa chỉ đăng ký thi năng khiếu online: tại đây

Thời gian tập trung dự thi: 7h00 ngày 25/8/2021

Địa điểm: Hội trường lớn, Trường Đại học Hồng Đức, số 565 Quang Trung 3, P. Đông Vệ, TP. Thanh Hóa

Lưu ý:

- Khi đi mang theo CMND/CCCD.

- Thông tin về tuyển sinh xem chi tiết tại địa chỉ: tuyensinh.hdu.edu.vn.

Điện thoại liên hệ: 0912.483.189; 0949.102.698./.