1. Thời gian: 07h00' ngày 10/10/2022

2. Địa điểm: thí sinh tập trung tại phòng 207 Nhà điều hành, số 565 Quang Trung, P. Đông Vệ, TP. Thanh Hóa

3. Tra cứu danh sách dự thi tại đây (hiện tại danh sách chưa được cập nhật, sẽ cập nhật trước ngày 10/10/2022