1. Mức điểm trúng tuyển xem chi tiết tại đây

2. Tra cứu danh sách trúng tuyển tại đây 

3. Hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ nhập học xem tại đây (thí sinh bỏ qua bước nhập học online trong đợt bổ sung này)

Thí sinh trúng tuyển bắt đầu nhập học từ ngày 12/10/2022 tại Trường ĐH Hồng Đức, nhận Giấy báo trúng tuyển Trực tiếp tại trường.