Lưu ý: để hoàn thiện việc cập nhật điểm năng khiếu của thí sinh lên hệ thống thi Tốt nghiệp THPT quốc gia (http://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn) tất cả các thí sinh dự thi năng khiếu cần phải có tài khoản để đăng nhập hệ thống (thí sinh tốt nghiệp năm 2022 đã có sẵn tài khoản, thí sinh tốt nghiệp năm 2021 về trước cần đăng ký theo lịch từ 12/7 đến 18/7/2022 tại điểm tiếp nhận hồ sơ cho thí sinh tự do ở các địa phương). Thông tin đăng ký tài khoản cần chính xác với thông tin dự thi năng khiếu (Đặc biệt là số CCCD/CMND) .

Thí sinh tra cứu kết quả thi Năng khiếu tại đây