Hiện tại hệ thống tạm dừng đăng ký năng khiếu online (từ 11h ngày 24/8/2021).

Các thí sinh có nguyện vọng đăng ký dự thi, đăng ký trực tiếp tại phòng QLĐT, nhà điều hành, Trường ĐH Hồng Đức, 565 Quang Trung 3, Phường Đông Vệ hoặc 7h ngày 25/8/2021 đăng ký trực tiếp tại hội trường lớn (khu vực thi) để dự thi.